Oldalak

2012. november 25., vasárnap
Név:                                                  Soróczki-Pintér Éva
Születési hely, év:                             Debrecen, 1977
Végzettség:                                       Pannon Egyetem (Veszprémi Egyetem), 2001
Tudományos Fokozat:                       PhD folyamatban

Kutatási terület:
 • Paleolimnológia
 • Paleoökológia
Kulcsszavak:                                    SiO2 vázas algák (kovaalgák, Chrysophyta ciszták)
                                             negyedidőszak, üledék, hegyi tavak
Jelentősebb alkotások:
 • Borics, G., Balogh, Cs., Soróczki-Pintér, E., Grigorszky, I. (2000): Impact of the changes in suspended solid content on the trophic status of some rivers in east Hungary, Water and Protection of Aquatic Environment in the central basin of the Danube. Konferencia kötet In: Proc. of IVth Hydro Conference Subotica, vol. 1: 227-238.
 • padisák, J., Soróczki Pintér, É. & Zámbóné Doma, Zs. (2003): A fitoplankton diverzitása, tér- és időbeli mintázata a Balatonban 2002-ben. In: Mahunka, S. & Banczerowski, J. (eds.) A Balaton kutatásának 2002. évi eredményei, ISSN 1419-1075, MTA, Budapest: 35-42.
 • Padisák, J., É. Soróczki-Pintér and Zs. Rezner, 2003. Sinking properties of some phytoplankton shapes and relation of form resistance to morphological diversity of plankton – an experimental study. Hydrobiologia 500: 243-257. IF: 0.720 Padisák, J., É. Soróczki-Pintér and Zs. Rezner, 2003. Erratum. Hydrobiologia 501: 219. IF: 0.720
 • padisák, J., Soróczki-Pintér, É., Hajnal, É. & Zámbóné-Doma, Zs. (2004): A balatoni fitoplankton tér- és időbeli mintázata 2003-ban. In: Mahunka, S. & Banczerowski, J. (eds.) A Balaton kutatásának 2004. évi eredményei: 16-26, MTA-Amulett’98, Budapest. [in Hungarian]
 • padisák, J., Soróczki-Pintér, É., Hajnal, É. & Zámbóné-Doma, Zs. (2005): A balatoni fitoplankton tér- és időbeli mintázata 2004-ben. In: Mahunka, S. & Banczerowski, J. (eds.) A Balaton kutatásának 2004. évi eredményei: 16-26,  MTA-Amulett’98, Budapest.
 • Kovács, Zs., Kovács, Cs., Királykúti, I., Soróczki-Pintér, É.&  Padisák, J. (2005): A magyarországi folyóvizek csoportosítása az EU Víz Keretirányelv tipológiai követelményei szerint. Hidrológiai Közlöny 85: 78-80.
 • Padisák, J., I. Grigorszky, G. Borics & É. Soróczki-Pintér (2006): Use of phytoplankton assemblages for monitoring ecological status of lakes within the Water Framework Directive: the assemblage index. Hydrobiologia 553: 1-14. IF: 1,049
 • Padisák, J., É. Ács, G. Borics, K. Buczkó, I. Grigorszky, Cs. Kovács, J. Mádl-Szőnyi & É. Soróczki-Pintér (2006): A Víz Keretirányelv és a vízi habitatdiverzitás konzervációbiológiai vonatkozásai. Magyar Tudomány 167: 663-669.
 • Padisák, J., Molnár, G., Soróczki-Pintér, É., Hajnal É. & D. G. George (2006): Four consecutive dry years in Lake Balaton (Hungary): consequences for phytoplankton biomass and composition. Verh. Internat. Verein. Limnol. 29: 1153-1159.
 • Stenger-Kovács, C., Padisák, J., Soróczki-Pintér, É., Ács, É., Borics, G., Buczkó, K. & van Dam, H.(2006): The effect of hydro-morphological modifications of streamflow on compositional features of attached diatom assemblages in Hungarian streams. In: Ács, É., K. T. Kiss, J. Padisák & K. É. Szabó (eds.) 6th International Symposium on Use of Algae for monitoring Rivers: 139-145, Hungarian Algological Society, Göd, ISBN: 963 06 0497
 • Soróczki-Pintér, É., Királykuti, I., Kovács, Zs., Padisák, J, & Varanka, I. (2006): Balatoni befolyók vízkémiai jellegének vizsgálata. - Hidrológiai Közlüny 86/6: 113-115.
 • van Dam H; Stenger-Kovács, C; Ács É; Borics, G; Buczkó, K; Hajnal, É; Soróczki-Pintér, É.; Várbíró, G;  Tóthmérész, B.; Padisák J. (2007). Implementation of the European Water Framework Directive: Development of a system for water quality assessment of Hungarian running waters with diatoms. Archiv für Hydrobiologie Suppl. 161/3-4, Large Rivers 17/3-4:339-383. IF: 1.324
 • Stenger-Kovács Cs., Bíró P., Soróczki-Pintér É., Királykuti I.,Padisák J. (2008): A Balaton befolyóinak ökológiai állapota a bevonatlakó kovaalgák alapján. Hidrológiai Közlöny 88/6: 192-195.
 • Buczkó, K., E. Magyari, É. Soróczki-Pintér, Katalin Hubay, Mihály Braun Miklós Bálint (2009): Diatom-based evidence for abrupt climate changes during the Lateglacial in the Southern-Carpathian Mountains. Central European Geology, Vol. 52: ¾: 249-268. DOI: 10,1556
 • Padisák J; Hajnal É; Soróczki Pintér É; Kiss G; Zámbóné Doma Zs (2010): A balatoni fitoplankton tér- és időbeli mintázata. In: Bíró P; Banczerowski J (szerk.) A Balaton-kutatások fontosabb eredményei 1999-2009. 194 p. Budapest: MTA, 2009. pp. 61-69. (ISBN:9789635085842)
 • Soróczki-Pintér É., Buczkó K., Braun M., Magyari E. (2012): Későglaciális és holocén vízszintváltozások a Retyezátban egy gleccsertó kovaalga összetétele alapján. Hidrológiai Közlöny 92: 64-67.

Tudományos díjak, kitüntetések:

 • VIII. Országos Felsőoktatási Környezettudományi Diákkonferencia (Veszprémi Egyetem) Alkalmazott ökológia szekció II. helyezése (2002)

Szervezeti tagság:                           Magyar Hidrológiai Társaság 2012-

Jelenlegi munkahely
Intézmény neve:                              Pannon Egyetem (PE), Limnológia Intézeti Tanszék
Intézmény angolul:                          University of Pannonia
                                                         Doctoral School of Chemical and Environmental Sciences
Beosztás:                                          nappali PhD hallgató
Cím:                                                  8200 Veszprém, Egyetem u. 10.
E-mail                                               soroczki@almos.vein.hu
                                                         soroczki@chello.hu
Telefon:
Fax:
Honlap:                                             Limnológia Intézeti Tanszék (PE, Veszprém)

Magán elérhetőség
E-mail:                                               soroczki@chello.hu

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése